Diamanten er den meste omtalte af smykkesten og det hårdeste materiale på jorden. Hårdhed 10 på Mohs`skala. Ordet diamant stammer fra det græske ord adamas, som betyder den ubetvingede, og det skal ses i lyset af evne til gennembore alt. Men i øvrigt har diamanter mange ansigter og anvendelser, diamanter kan have mange farver og kan i sin farveløshed, virke næsten gennemsigtig, selvom den består af rent kulstof C. De første beretninger om diamanter stammer fra Indien omkring år 800 før vores tidsregning. Den franske opdagelsesrejsende Jean Baptiste Tavernier rejste i begyndelse af 1600-tallet til Fjernøsten og deriblandt Indien, som var eneste sted, hvor diamanten systematisk blev udvundet. Han hjembragte diamanter til Solkongen Ludvig den XIV . I en vis forstand introducerede Taverier diamanten til Europa og han blev den første diamanthandler mellem Indien og Europa.

I 1725 fandt man meget belejligt diamanter i Brasilien for de indiske kilder var ved at være sluppet op. Sydafrikas første diamant fundet i 1867, og herefter fik Sydafrika snart den største produktion. Ved undersøgelser i området fandt man udslukte vulkaner,der indeholdt en hidtil ukendt bjergart- kimberlit-som der er en diamantførende bjergart. Sydafrika var i lang tid suverænt den største producent af smykkediamanter med op til 90 % af verdensmarkedet. I 1995 fandt man den første opdagelse af diamanter i Sibirien. SAenere fandt man i Vest-Australien en bjergart lamproit nært beslægtet med kimberlit, der førte til store diamnatudvindinger, dog primært i industrkvalitet.

Diamanter anvendes til mange ting i industrien. Et hold forskere fra DTU arbejder på udvikling af sensorer-fremtidens sporhunde-der kan opspore vævsforandringer på et tidspunkt, hvor kun få celler er involveret.

For mange symboliserer diamanter ærlighed, renhed og tro; for andre styrke, succes og sikkerhed. Associationerne har deres udspring i forskellige kulturer, legender og religiøse myter.

Der er også tradition for at koble kærlighed sammen.

Diamant er lykkesten for april måned